sobota 19. října 2013

Seed freedom


Nová evropská legislativa o "Obchodování s osivem " je hrozbou pro bezpečnost potravin a demokracii.

Připojte se výzvě evropských občanů pro SVOBODU A DEMOKRACII POTRAVIN
Tuto petici  spustili 2.10.2013 – den výročí narození Gándhího, Evropští zelení a organizace Nadvanya:

Gándhí nás naučil, že občanská neposlušnost je nutná tam,  kde nespravedlivé zákony ohrožují naše základní svobody.Semena jsou naše společné dědictví. Jsou darem přírody a výsledkem staletí usilovné práce zemědělců na celém světě , kteří vybírali, uchovávali a pěstovali  semena. Jsou zdrojem života a prvním článkem v potravinovém řetězci. A tento odkaz je teď v ohrožení. Evropská legislativa stále více omezuje přístup k semenům. V posledních desetiletích se průmyslové zemědělství stává dominantním modelem. Pouze odrůdy semen, které vyhovují těmto požadavkům, mohou být uváděny na evropský trh. Musí projít složité a nákladné testy, registrační postupy a jejich pěstování vyžaduje použití chemických látek. Tato právní úprava výrazně snížuje rozmanitost odrůd, a tím vážně ohrožuje bezpečnost našich potravin. Semena už tak nejsou v rukou zemědělců a zahrádkářů. Hrstka světových semenářských firem ovládá a monopolizuje trh: šest nadnárodních společností ovládá 75 % soukromého výzkumu pro šlechtění rostlin, 60 % trhu s osivy a 76 % prodeje agrochemikálií. (zdroj ETC Group).

Nový legislativní návrh Evropské komise by současnou situaci ještě zhoršil. Šlo by o další snížení biodiverzity v zemědělství a omezení volného přístupu k osivu pro zemědělce a občany. Zároveň povzbuzuje nadnárodní semenářské firmy, aby si nárokovaly výhradní právo uvádět osiva na trh. Na druhé straně je pestrá škála odrůd, které jsou odolné vůči škůdcům a schopné přizpůsobit se změně klimatu, soustavně vylučována z trhu nebo omezována na tzv. okrajové trhy. Tato právní úprava postihuje nejen Evropu, ale celou planetu.

Zásadně odmítáme tento monopolizující zákon o osivech. V době, kdy i OSN uznává, že budoucnost potravin je v ekologickém, místním a rozmanitém zemědělství, chce Evropská komise svým návrhem kriminalizovat pěstování založené na svobodném šíření semen a potravinové demokracii. V době, kdy spotřebitelé stále více upřednostňují místní, zdravé, chutné a výživné potraviny bez chemie a genetických úprav, je chce EU svým zákonem o semenech okrást o jejich právo na svobodnou volbu. 72 % veškerých potravin pochází od malých farmářů – nejsme okrajový trh – jsme budoucnost!

Nechte zaznít svůj hlas!
-  požadujte, aby Evropské komise zamítla "Zákon o monopolu na osivech" a bylo respektovánovaše právo na zdravá semena a potraviny bez chemických látek a genetických úprav.
- v duchu odkazu Gándhího, vyzvěte své spoluobčany k občanské neposlušnosti proti nespravedlivým zákonům o osivu a prohlašte, že:

Neuznáme žádný zákon, který neoprávněně dělá ze semen výlučný soukromý majetek korporací, je v rozporu s cílem zachovat biodiverzitu, posiluje selhávající průmyslové zemědělství a ignoruje zdravé a odolné alternativy pro vytváření udržitelných společenství a zajišťování potravin ve všech regionech na celém světě.

"Dokud přetrvává pověra, že nespravedlivé zákony je třeba dodržovat, otroctví bude existovat."  Mahátma Gándhí

středa 9. října 2013

Prodám život, zn. draze


Na počátku bylo semínko. Padlo na úrodnou půdu, která mu dodala živiny, slunce zase teplo a světlo a déšť vláhu. Z rostliny a jejích plodů měli užitek další živí tvorové a vše plynulo v dokonalém koloběhu. Ovšem jen do chvíle, kdy koumáci vycítili obchodní příležitost a došli k závěru, že by byla věčná škoda to nezpeněžit.

A tak začali vymýšlet způsoby, jak prohlásit živé organismy za soukromé vlastnictví. Jedním takovým je úprava genetické informace, díky které se podle platných zákonů na semena dají uplatnit autorská práva. Geneticky modifikované organismy jsou pravý zlatý důl - jejich "vlastníkům" zajišťují vedle každoročních zisků také tučné odškodné vysouzené na zemědělcích, kteří je pěstují "na černo". A kdyby šlo náhodou o nezáměrnou kontaminaci? Nezájem, byznys je byznys.

Světový trh s GMO ovládá americká společnost Monsanto (více odhalí například francouzský dokument Svět podle společnosti Monsanto). Ta zároveň vyrábí herbicid Round Up, vůči kterému jsou geneticky modifikované plodiny odolné - nabízí tak zemědělcům geniální balení vše v jednom. 

Jsou opravdu geneticky modifikované potraviny nebezpečné? Vždyť jejich propagovatelé slibují, že sníží užití pesticidů a zvýší výnosy, takže nakrmí hladovějící. Tyto a další argumenty se bohužel nezakládají na pravdě a ve skutečnosti jdou vydělané peníze do kapes hrstky mocných. O nebezpečích GMO hovoří také americký dokument Genetická ruleta - hazard s našimi životy. Důsledky mezidruhového křížení nejsme schopni odhadnout ani řídit, a to jak z ekologického tak zdravotního hlediska.

Přesto se však vědecká obec staví vyjadřuje vesměs pozitivně, naštěstí už se našla hrstka odvážných, kteří vystoupili z řady a varují před riziky. Mezitím se začínají ozývat občané, kteří nechtějí být vědeckým experimentem a požadují přísnější výzkumy, značení potravin nebo úplný zákaz GMO. Patentované plodiny však nejsou jedinou hrozbou. Momentálně se v Bruselu projednává zákon o registrování semen, který by omezil povolené odrůdy a jejich volné šíření. Jako výraz nesouhlasu je možné podepsat online petici. Všechny tyto snahy kontrolovat a zpeněžit přístup lidstva k osivu a potravinám korunuje plán na Transatlantickou dohodu mezi USA a EU. V Evropském parlamentu proti tomu bojuje strana Evropských zelených, bude však třeba velká občanská mobilizace, aby se tyto plány podařilo zvrátit.

V těchto říjnových dnech probíhá celosvětová dvoutýdenní kampaň za svobodu pro semena a potraviny. Otevřený dopis Vandany Shivy, dlouholeté bojovnice za práva drobných zemědělců a spotřebitelů, vyzývá k akci všechny, kterým nejsou lhostejná práva živých organismů. Je čas povstat a dát jasně najevo, že půda, semena a potraviny patří všem. Že život se nedá patentovat.

Kdo má slovo

Ve čtvrtek 3.10. odvysílala Česká televize díl pořadu Máte slovo o domácích porodech, který byl veden naprosto neprofesionálně, až by se chtělo věřit, že se záměrnou snahou zdiskreditovat zastánce domácích porodů, kteří se ve vyostřené debatě netěší velké podpoře veřejnosti. Domnívám se, že netečnost je nejlepším způsobem, jak z perverze učinit normu, proto se připojuji k dalším nesouhlasným hlasům a posílám stížnost Radě ČT:
 
Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
radact@ceskatelevize.cz

Vážená rado České televize,

Obracím se na vás ohledně pořadu Máte slovo ze 3.10. věnovanému domácím porodům. Domnívám se, že způsob, jakým k této problematice tvůrci programu a moderátorka přistupují, je naprosto nevhodný, neprofesionální a zaujatý.

Domácí porody jsou legální, doprovázené porodní asistentkou a hrazené pojišťovnou ve většině vyspělých zemích. Přesto jsou v českých debatách na toto téma neustále stavěni lékaři - zkušení odborníci proti rodičům - laikům. Nerozumím tomu, proč jako odborníky na dané téma zvete výhradně muže a skalní odpůrce domácích porodů, kteří opakovaně a dlouhodobě ignorují nebo překrucují současný výzkum, doporučení WHO a požadavky rodiček. Debata se tak od povrchních a neprůkazných argumentů o bezpečí novorozence a nezodpovědnosti matek nikdy nedostane k reálným údajům o bezpečnosti domácího porodu, příčině rozhodnutí rodit doma, potažmo podmínkám a přístupu v porodnicích.

Považuji také za naprosto nemístné, aby moderátorka byla hrubá na účinkující a hosty nebo tolerovala podobné chování dalších pozvaných, a to navíc velmi zaujatým způsobem pouze vůči zastáncům domácích porodů. Utnout reakci z publika slovy "vy už mluvit nebudete" vyznívá v pořadu s názvem "Máte slovo" opravdu tragikomicky.
Mimo to nesouhlas se záměnou pozvaných na poslední chvíli, který vyústil v odmítnutí pana Hořejšího a Rumleny účastnit se pořadu, moderátorka překroutila a využila k dalšímu zesměšnění zastánců domácího porodu. Sama záměna hostů vyznívá jako snaha živit představu, že zastánci domácích porodů je převážně okrajová skupina lidí žijících alternativním způsobem života, což je také zkreslující.

Chápu, že strategií programu je vyvolávat skandály a vyhrocené názorové střety. Přesto se domnívám, že schopný moderátor se umí obejít bez laciného a povrchního znevažování názorové menšiny a použije k získání sledovanosti vytříbenější prostředky. Sama pořad nesleduji, ale časté reakce v duchu "to se přece od pořadu podobné úrovně dalo čekat" ukazují, že zaujatost, povrchnost a snaha o konflikt za každou cenu u něj hodně lidí vnímá jako charateristické. Domnívám se, že pořad porušuje etický kodex ČT, a proto by měla Rada ČT posoudit způsob jeho vedení, a to zejména urážlivé a překroucené výroky na adresu přítomných i nepřítomných zastánců domácích porodů ze strany paní Jílkové a pana Doležala.

Věřím, že Česká televize jako veřejnoprávní médium bude schopna splnit svůj závazek vůči občanům České republiky a bude konstruktivně přispívat k diskuzím na citlivá témata maximální profesionalitou a nezaujatostí svých pořadů.

S úctou

Mgr. Marie Fareh